Công ty TNHH KEFICO Việt Nam – là thành viên của tập đoàn Hyundai Hàn Quốc, sản xuất các linh kiện điện tử thông minh của ô tô. KEFICO Việt Nam được thành lập ngày 19 tháng 9 năm 2009.

Hiện tại, Kefico là công ty có tổng vốn đầu tư lớn nhất tại Hải Dương là 250 triệu USD. Với mục tiêu sản xuất ra các sản phẩm tốt nhất và không ngừng phát triển để tạo ra giá trị mang thương hiệu KEFICO, công ty đã liên tục nhận được các chứng nhận về quản lý chất lượng (TS 16949), môi trường ( ISO 14000), danh hiệu nhà máy công nghệ cao.

Bên cạnh đó, với phương châm con người là trọng tâm, KEFICO luôn đề cao giá trị con người. Từ đó, nhiều chương trình đã được thực hiện nhằm mục đích nâng cao quan hệ tốt đẹp giữa những người lao động và khơi dậy niềm tin đối với công ty.

Kefico có nhiều khoản phúc lợi cho nhân viên, chính vì thế năm 2017 công ty đã đạt danh hiệu "doanh nghiệp vì người lao động "

Công ty TNHH KEFICO Việt Nam – là thành viên của tập đoàn Hyundai Hàn Quốc, sản xuất các linh kiện điện tử thông minh của ô tô. KEFICO Việt Nam được thành lập ngày 19 tháng 9 năm 2009.

Hiện tại, Kefico là công ty có tổng vốn đầu tư lớn nhất tại Hải Dương là 250 triệu USD. Với mục tiêu sản xuất ra các sản phẩm tốt nhất và không ngừng phát triển để tạo ra giá trị mang thương hiệu KEFICO, công ty đã liên tục nhận được các chứng nhận về quản lý chất lượng (TS 16949), môi trường ( ISO 14000), danh hiệu nhà máy công nghệ cao.

Bên cạnh đó, với phương châm con người là trọng tâm, KEFICO luôn đề cao giá trị con người. Từ đó, nhiều chương trình đã được thực hiện nhằm mục đích nâng cao quan hệ tốt đẹp giữa những người lao động và khơi dậy niềm tin đối với công ty.

Kefico có nhiều khoản phúc lợi cho nhân viên, chính vì thế năm 2017 công ty đã đạt danh hiệu "doanh nghiệp vì người lao động "