ĐỊA CHỈ

  Lô XN01-KCN Đại An, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam.

  ĐIỆN THOẠI

  Phone: 0220 3555990

  EMAIL

  trongthinh.nghiem@kefico.vn

  WEBSITE

  www.keficovietnam.com

  www.hyundai-kefico.com

 • CAPTCHA code
 • (*) Thông tin bắt buộc

  Làm lại Gửi